Nieuws - SPORT & LIFESTYLE: ROOKVRIJE GENERATIE

Onze ouderraad, de medezeggenschapsraad en het schoolteam dragen graag in gezamenlijkheid uit dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien met goede voorbeelden om zich heen. Zeker op onze school waar bewegen en gezondheid een prominente plaats in de schooldag inneemt. We maken ons schoolterrein daarom rookvrij en zijn daarmee samen op weg naar een rookvrije generatie!

 

Geplaatst op: 17 November 2017

terug